top of page

מטרה גדולה

איך החיבור למטרה אמתית וגדולה עוזר לנו להתגבר על ניחוחות האקונומיקה? מאמר שכתבתי במגזין חיים אחרים לקראת פסח שבו מדבר על ניקיון, בירוקרטיה ועל הרצון שלנו להיות יותר "עצמנו". רבים מאיתנו דוחים את מלאכת הניקיון המייגעת רק כדי לא לחוות את הקושי. ואולם, עלינו להבין שהניקיון אינו קיים כדי לשרת את עצמו. לנקות זה כמו להתעסק בביורוקרטיה - אין זה תענוג גדול, אבל אנחנו צולחים את הביורוקרטיה מכיוון שאנחנו מבינים שהיא נועדה לשרת משהו אחר ולא את עצמה. איננו בוחרים לפנק את עצמנו בתשלום חשבונות לעירייה או בחידוש תעודות במשרד הפנים. אנחנו עושים את הדברים האלה מכיוון שהם משרתים דבר גדול יותר - את היותנו אזרחים. כך גם עם הניקיון. אנחנו מנקים כדי לנקות את הסביבה שלנו ולא בשל ניחוח האקונומיקה. החיבור למטרה גדולה יותר מאפשר לנו להבין מה נדרש מאיתנו לעשות כדי לממשה. כדי לראות את ה"עצמנו הטהור והמזוקק", עלינו לנקות את כל מה שלא שייך לנו ושמעכב אותנו. עלינו לסלק מחסומים ולהיפרד מהשקפות עולם ומפחדים מיותרים שאינם מאפשרים לנו להתקדם. המוטיבציה לעשות זאת תנבע מהחיבור שלנו למטרה גדולה וברורה ומהרצון שלנו להיות יותר "עצמנו". תודה לקהילת המאמנים של גומא, המרכז הישראלי לגישור ואימון שמאפשרת לי להתפתח ולהתעצם, ובמיוחד להדר זוהר שמרכזת את כל הטוב הזה.

רבים מאיתנו דוחים את מלאכת הניקיון המייגעת רק כדי לא לחוות את הקושי. ואולם, עלינו להבין שהניקיון אינו קיים כדי לשרת את עצמו. לנקות זה כמו להתעסק בביורוקרטיה - אין זה תענוג גדול, אבל אנחנו צולחים את הביורוקרטיה מכיוון שאנחנו מבינים שהיא נועדה לשרת משהו אחר ולא את עצמה.  איננו בוחרים לפנק את עצמנו בתשלום חשבונות לעירייה או בחידוש תעודות במשרד הפנים. אנחנו עושים את הדברים האלה מכיוון שהם משרתים דבר גדול יותר - את היותנו אזרחים. כך גם עם הניקיון. אנחנו מנקים כדי לנקות את הסביבה שלנו ולא בשל ניחוח האקונומיקה.  החיבור למטרה גדולה יותר מאפשר לנו להבין מה נדרש מאיתנו לעשות כדי לממשה. כדי לראות את ה"עצמנו הטהור והמזוקק", עלינו לנקות את כל מה שלא שייך לנו ושמעכב אותנו. עלינו לסלק מחסומים ולהיפרד מהשקפות עולם ומפחדים מיותרים שאינם מאפשרים לנו להתקדם. המוטיבציה לעשות זאת תנבע מהחיבור שלנו למטרה גדולה וברורה ומהרצון שלנו להיות יותר "עצמנו".

איתי קויפמן - קואצ'ר לחיים בתל אביב

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page