top of page

טפסים להורדה

לנוחיותכם ניתן לקרוא ולהוריד כאן טפסים.

הסכם אימון
הסכם אימון. איתי קויפמן - אימון אישי בתל אביב

הסכם אימון בינך וביני. ההסכם נועד להסדיר ולהבהיר את הקשר ביננו.

מודל האימון
 מודל האימון על פי "גומא - המרכז הישראלי לגישור ואימון". איתי קויפמן - אימון אישי תל אביב

מודל האימון על פי "גומא - במרכז הישראלי לגישור ואימון".

בתהליך האימון אנחנו נעבור על כל הנושאים במודל הזה, אם כי לפעמים אולי נתעכב יותר על נושא אחד, או נעבור מהר אל נושא אחר.

הקוד האתי
 איתי קויפמן - מאמן אישי לחיים בתל אביבה הקוד האתי של לשכת המאמנים בישראל

הקוד האתי של לשכת המאמנים בישראל שנועד לקבוע סטנדרטים ברורים למקצוע האימון, ובמקביל גם לתת למתאמן הבנה על הגבולות האתיים של המאמן ובכך להגן עליו.

bottom of page